Oferta Radaru Technologicznego jest skierowana do firm działających na rynkach których rozwój i przeobrażenia są kształtowane przez rozwijające się technologie. Długoterminowy sukces takich organizacji zależy od decyzji postawienia na rozwój i wdrożenie konkretnych rozwiązań technologicznych, decyzji która jest podejmowana często na etapie gdy interesujące technologie znajdują się jeszcze w fazie badań laboratoryjnych. Udział niezależnego partnera przy wyborze właściwego scenariusza rozwoju daje możliwość przeanalizowania w sposób obiektywny większej ilości opcji, związanych z nimi nakładów oraz oceny ich ryzyka.

    Aby wskazać najciekawsze ścieżki rozwoju dla firmy proponujemy trzy-elementową analizę.

    1. Radar Technologiczny jest spojrzeniem w przyszłość odległą o 3-5 lat. Technologie o których dziś się mówi za 2-3 lata będą dojrzałe, a za 3-5 lat pojawią się w produktach na rynku. Nie wszystkie jednak dotrwają do tego etapu, nie wszystkie okażą się skuteczne, niektóre mogą nie pasować do oferty firmy, być za drogie. Audyt pomaga w zorientowaniu jaki jest prawdziwy potencjał technologii których jeszcze nie ma na rynku a których twórcy wypowiadają się o nich tylko w superlatywach i na które z nich warto postawić.
    2. Radar Produktowy to przyjrzenie się możliwości stworzenia nowych produktów bazujących na technologiach którymi firma dysponuje na dzień dzisiejszy, lub które są dostępne dziś na rynku. Opracowanie, stworzenie i wprowadzenie na rynek nowych produktów to inwestycja o horyzoncie czasowym 1-2 lata. Pomagamy zrozumieć w jakim kierunku firma może ewoluować poprzez modyfikację swojej oferty i jakie jest  związane z tym ryzyko.
    3. Radar Rynkowy poprzez analizę nowych rynków pomaga zrozumieć gdzie w ciągu nadchodzącego roku można wprowadzić istniejące produkty czy usługi. Badamy możliwość nowych zastosowań istniejących produktów lub ich sprzedaży na nowych rynkach geograficznych.

PW foto_336x446 (3)Inwestycja w nowe technologie jest inwestycją długoterminową z najdłuższym okresem zwrotu, wymagającą też największych nakładów. Wyznacza ona strategiczny kierunek rozwoju firmy. Wejście na nowe rynki to działanie krótko terminowe wymagające najniższych nakładów.

W celu omówienia szczegółów usługi skontaktuj się z dr Piotrem Wilińskim