Certyfikaty jakości zarządzania klastrami zyskują w polskich warunkach coraz większe znaczenie. Ich posiadanie ma w sposób znaczny ułatwić uzyskiwanie przez poszczególne organizacje statusu Krajowych Klastrów Kluczowych.

16 lutego br. w Brukseli, pod patronatem Komisji Europejskiej, we współpracy z Europejskim Sekretariatem Analiz Klastrów (ESCA) i z wieloma organizacjami zrzeszającymi klastry, odbędą się warsztaty praktyczne, których głównym celem jest zapoznanie się przez przedstawicieli koordynatorów klastrów z kryteriami i procedurami przyznawania złotych (Gold Label) i srebrnych (Silver Label) certyfikatów zarządzania klastrami.

Warsztaty skierowane są głównie dla koordynatorów klastrów, którzy w przeszłości uzyskali już certyfikat brązowy i potrzebują praktycznego wsparcia w osiągnięciu dalszego progresu w jakości zarządzania, który mógłby w przyszłości zaowocować uzyskaniem bardziej renomowanych w środowisku klastrowym certyfikatów (srebrnego i złotego).

Uzyskanie srebrnego certyfikatu jakości zarządzania nabrało w ostatnim czasie, wśród organizacji klastrowych w Polsce, szczególnego znaczenia. Na początku października 2014 roku opublikowano bowiem projekt (do konsultacji społecznych) systemu wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK). System został opracowany na podstawie rekomendacji Grupy roboczej ds. polityki klastrowej (2011 – 2012) i składa się niego zestaw kryteriów wyboru KKK wraz z uzasadnieniem oraz opis procesu. Projekt opisu kryteriów systemu wyboru KKK wskazuje, że jednym z wielu elementów ważnych w ich spełnieniu będzie posiadanie co najmniej srebrnego certyfikatu jakości zarządzania klastrem.

Duże zainteresowanie warsztatami nie jest niczym niezwykłym, gdyż uzyskanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego wiązać się będzie z szeregiem bardzo istotnych preferencji w ubieganiu się organizacji klastrowych o dofinansowanie projektów w ramach nowej perspektywy finansowej funduszy europejskich 2014-2020, a także w ramach środków krajowych.

Przedstawicielem Mazowieckiego Klastra BioTechMed na tym wydarzeniu będzie Dominik Rońda – koordynator Klastra.

 

Autor: Dominik Rońda
2015-02-11