Doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy, absolwent Politechniki Warszawskiej, doktorat w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
Specjalizuje się w problematyce związanej z międzynarodowym prawem podatkowym, cenami transferowymi oraz wycenie aktywów niematerialnych i prawnych ( min. marki, prawa autorskie) do celów inwestycyjnych i procesowych (kilkanaście opinii wykonanych w charakterze biegłego).
Pełnił funkcje Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.
Autor trzech książek oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu finansów, prawa podatkowego oraz nauk o zarządzaniu. Prowadzi wykłady z zakresu strategii podatkowych przedsiębiorstw, rajów podatkowych, prawa podatkowego w UE, podstaw ekonomii, finansów przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej. Adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi.
Były prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i dyrektor ds. ekonomicznych i ekonomiczno-finansowych w zakładach przemysłu mechanicznego i zbrojeniowego. Pracował kilka lat dla amerykańskiego funduszu finansującego rozwój mediów w krajach rozwijających się, głównie Wspólnocie Niepodległych Państw i Azji Południowo-Wschodniej. Pracował jako doradca w zakresie sektora elektroenergetycznego i nadzoru właścicielskiego w Ministerstwie Skarbu Państwa, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. Posiada doświadczenie jako członek rad nadzorczych w spółkach medialnych, telekomunikacyjnych oraz przemysłu mechanicznego.