Przemysław Furdal

Technology Transfer & IP Manager

Absolwent kierunku Chemia Medyczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego i kierunku Chemia w specjalności chemia organiczna na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, gdzie zrealizował pracę magisterską pt. ”zarządzanie projektami badawczymi”. Dodatkowo ukończył podyplomowe studia zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej.

W BTM Przemek pozyskuje projekty i koordynuje zadania projektowe począwszy od analizy potencjału rynkowego projektu, aż do sporządzenia kompleksowego biznesplanu. Uczestniczy w przygotowywaniu wniosków projektowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kontakt
email: p.furdal@btminnovations.pl