Tomasz Poniński

Business Development Expert

Tomasz Poniński transferem technologii i komercjalizacją wynalazków oraz akceleracją biznesową zajmuje się od 2003 roku, gdy uczestniczył w procesie pozyskania 1 mln Euro od inwestora prywatnego do projektu “Bl Laboratories” na rozwinięcie technologii. Od 2008 roku zarządza spółką Orenore, zajmująca się wyszukiwaniem i inwestowaniem w innowacyjne i perspektywiczne projekty B+R. Tomasz Poniński przeanalizował kilkaset projektów, podjął decyzje o inwestycji w kilkadziesiąt z nich. Prowadził negocjacje z jednostkami naukowymi, tworzył podmioty wspólnie z wynalazcami i układał plany badawcze, budżety, strategie ochrony IP oraz rozwoju spółek i strategii finansowania. Na niektóre z projektów poza finansowaniem prywatnym pozyskał także finansowanie grantowe z NCBR oraz PARP. Tomasz Poniński aktywnie był włączony w proces zarządzania projektami, brał udział w poszukiwaniu inwestorów i negocjacje z nimi. W efekcie tych działań dzisiaj dwie spółki notowane są na giełdzie (Adiuvo S.A. i AirWayMedix S.A.), obie działające w obszarze wysokich technologii, a ponad 10 spółek z portfela Orenore zostało sprzedanych.