Insulina

Zespół prof. dr hab. Piotra Ładyżyńskiego opracował system dla pacjentów z cukrzycą typu 1 do obliczania dawki insuliny. System opiera się na rozpoznawaniu nazw żywności i dostarczeniu informacji o dawce insuliny kompensującej posiłek.

Heart Guard

Projekt dotyczy wytworzenia urządzenia do ciągłej analizy odczynu pH mięśnia serca, co ma bezpośrednie przełożenie na poziom dwutlenku węgla w tkankach. Wzrost zawartości dwutlenku węgla oznacza niedotlenienie tkanek organizmu, co powoduje ich poważne uszkodzenie. Urządzenie poprawi bezpieczeństwo przeprowadzania operacji kardiochirurgicznych na sercu poprzez ciągłe monitorowanie stanu serca w czasie rzeczywistym.

BioCheck

Obecnie metoda detekcji gruźlicy opiera się na czasochłonnej metodzie posiewu i hodowli komórek, która wymaga wysoce wykwalifikowanego personelu oraz zaawansowanej infrastruktury laboratoryjnej. Proponowane rozwiązanie dotyczy szybkiego, przenośnego, polowego detektora gruźlicy zaprojektowanego przez zespół pod kierownictwem prof. Tomasza Ciacha.

GeneProphyl

Celem projektu jest komercjalizacja dwóch testów diagnostycznych. Pierwszy z testów bada predyspozycje do zachorowania na nieczerniakowe nowotwory skóry. Odkrycie, którego dokonali autorzy i po raz pierwszy opisali i opatentowali, dotyczy zwiększonej częstości występowania dwóch polimorfizmów pojedynczego nukleotydu u pacjentów z nowotworami skóry, głównie nieczerniakowymi.

Diamonds

Projekt dotyczy szybkiej i taniej metody odróżniania diamentów naturalnych od syntetycznych. W tym celu wykorzystano promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 225 nm lub mniejszej, taka by wyłącznie powierzchnia diamentu poddana była naświetleniu. Obserwując widmo emitowanej przez diament luminescencji lub fosforescencji można dokonać rozróżnienia pomiędzy naturalnym, a syntetycznym diamentem.

Ciecz nieniutonowska

Celem projektu jest komercjalizacja platformy technologicznej opartej na cieczy zagęszczanej ścinaniem (ang. STF). Ciecz taka poddana naprężeniu (np. podczas uderzenia) wykazuje skok lepkości, zmieniając się w ciało stałe. Projekt stanowi rodzaj platformy umożliwiającej rozwijanie technologii szczegółowych możliwych do różnorodnych zastosowań m.in. w przemyśle militarnym (np. pancerze), turystyczno-sportowym (elementy odzieży i obuwia, ochraniacze)

Cewniki

Prezentowany projekt dotyczy technologii pokrywania cewników urologicznych powłoką o właściwościach antybakteryjnych. Rozwiązanie niweluje dyskomfort odczuwany przez pacjentów przy zabiegu cewnikowania oraz pozwala uniknąć kosztów leczenia wynikających z infekcji dróg moczowych.

Paliwa

System oceny jakości paliw płynnych w trakcie magazynowania bazuje na metodzie i sposobie polegającym na pomiarze charakterystycznych zmian w obserwowanym widmie transmisyjnym odpowiadających postępującemu procesowi starzenia się magazynowanych paliw.