Pure Ammonia

Technologia

Istotą projektu jest platform technologiczna umożliwiająca konstrukcję systemu do oczyszczania technicznego amoniaku w celu uzyskania ultraczystego amoniaku (7N). Urządzenie, które jest przedmiotem projektu jest skalowalne co oznacza, że może pracować zarówno w skali laboratoryjnej, jak i w dużych halach produkcyjnych. Urządzenie to jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku gwarantując stabilne, wysokiej jakości i nisko kosztowe źródło ultraczystego amoniaku gdyż największe koszty ultraczystych gazów związane są z ich transportem.

Rynek

Globalny rynek ultraczystych gazów w 2015 roku wynosił 20,8 miliardów $, szacuje się że w 2020 roku rynek ten urośnie do 28,2 miliarda $. Prognozuje się, że największy udział w rynku będą stanowić Chiny, które zdominują rejon Azji i Pacyfiku pod względem produkcji ultraczytych gazów. Jednym z głównych odbiorców czystych gazów jest rynek LED. Szacuje się, że rynek świateł LED w 2020 r. będzie miał wartość ok. 1,9 miliarda $, natomiast całkowita wartość rynku LED w 2020 roku wynosić będzie ponad 42,7 miliarda $.

Zespół naukowy

dr hab. inż. Wioletta Raróg Pilecka, dr inż. Michał Młotek, mgr inż. Jacek Wojnarowicz

Zespół BTM Innovations

Przemysław Furdal

Wojciech Darkiewicz

Kontakt

Telefon: +48 22 213 91 84
email: info@btminnovations.pl

Źródło:

Wydział Chemii Politechniki Warszawskiej

Sektor:
Technologie chemiczne

Strona internetowa: