Microlens

Technologia umożliwia produkcję nanostrukturalnych, gradientowych, szklanych elementów optycznych (w tym m. in. mikrosoczewek). Projektowane mikrosoczewki są tworzone z prętów szklanych o różnej wartości współczynnika załamania światła, dzięki czemu finalnie otrzymywane są mikrosoczewki gradientowe o płaskiej powierzchni optycznej (ang. gradient index; GRIN).

Laser Safety Glasses

Istotą projektu jest stworzenie okularów chroniących przed promieniowaniem laserów wykorzystywanych podczas zabiegów medycznych. Technologia opiera się na naprzemiennym nanoszeniu warstw metalu i dielektryka.

MMP-9

Przedmiotem technologii jest białkowy biosensor, zakotwiczony w błonie komórkowej, który umożliwia wykrywanie aktywności proteolitycznej metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej-9 (MMP-9) w trakcie obrazowania z zastosowaniem mikroskopii fluorescencyjnej. Biosensor wykorzystuje zjawisko fluorescencyjnego rezonansowego przeniesienia energii (FRET) do wykrywania aktywności proteolitycznej MMP-9.

Ventil

W Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN zespół prof. Marka Darowskiego zaprojektował pierwsze na świecie urządzenie pozwalające na przeprowadzenie w pełni zautomatyzowanej różnicowej wentylacji dwóch płuc przy użyciu jednego respiratora.

Heart Guard

Projekt dotyczy wytworzenia urządzenia do ciągłej analizy odczynu pH mięśnia serca, co ma bezpośrednie przełożenie na poziom dwutlenku węgla w tkankach. Wzrost zawartości dwutlenku węgla oznacza niedotlenienie tkanek organizmu, co powoduje ich poważne uszkodzenie. Urządzenie poprawi bezpieczeństwo przeprowadzania operacji kardiochirurgicznych na sercu poprzez ciągłe monitorowanie stanu serca w czasie rzeczywistym.

GeneProphyl

Celem projektu jest komercjalizacja dwóch testów diagnostycznych. Pierwszy z testów bada predyspozycje do zachorowania na nieczerniakowe nowotwory skóry. Odkrycie, którego dokonali autorzy i po raz pierwszy opisali i opatentowali, dotyczy zwiększonej częstości występowania dwóch polimorfizmów pojedynczego nukleotydu u pacjentów z nowotworami skóry, głównie nieczerniakowymi.

MicroCell

Projekt obejmuje technologię, która umożliwia stosunkowo tanie i szybkie wytwarzanie szklanych włókien, które są zintegrowane z metalowymi elektrodami (mikrosondy). Mikrosondy te mogą być odpowiednie do przeprowadzania procesu elektroporacji, jak również zintegrowane z systemem wizualizacji i układu podawania leku.