Rozpoczęcie projektu „HUMON”

Warszawski Uniwerystet Medyczny i spółka BTM Mazowsze 1 września uroczyście zainicjowały wspólną realizację innowacyjnego projektu „HUMON”. Oprócz finansowania ze środków prywatnych firmy BTM Mazowsze, powstałe konsorcjum występuje o dofinansowanie projektu do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH. Celem projektu „HUMON”, realizowanego ze strony naszej Uczelni przez zespół prof. Jakuba Gołąba z Zakładu…