Lek Novartis połączony ze zwiększonym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera

Firma Novartis ze względu na ostatnią porażkę związaną z lekiem serelaxin potrzebuje sukcesu we wprowadzaniu nowych terapeutyków. Nadzieja jest pokładana w leku LCZ693, który miałby być stosowany w kardiologii. W ostatnim czasie Novartis zakończyła duże badanie kliniczne nad lekiem LCZ693 znajdującym się wciąż we wczesnym etapie rozwoju. Wyniki były obiecujące. Jednak przyszłość LCZ963 nie rysuje…