Perspektywa Wirtualnych Instytutów

Perspektywa finansowa 2014-2020 to zapewne ostatni tego typu program pomocowy dla Polski, a na pewno ostatni umożliwiający wykorzystanie środków w takiej skali. Na działalność proinnowacyjną w skali kraju – m.in. budowę sieci współpracy pomiędzy nauką, a gospodarką – przeznaczone zostało blisko 9 miliardów euro. Stosowne programy, działania, podziałania, ustępy i paragrafy zostały już napisane i…