Poszukujemy osoby na stanowisko:

Project Managera dla projektów rozwojowych.

Jesteśmy zespołem, którego pasją jest budowanie wartości dla biznesu opartej na nowych
technologiach. Pracujemy z korporacjami, firmami, startupami, jednostkami naukowymi i
wynalazcami. Do zespołu poszukujemy osoby która będzie wspierać realizację projektów w
jednym z naszych startupów technologicznych, który realizuje projekty z obszaru
kardiochirurgii.

Wymagania:
– Wykształcenie wyższe w obszarze life science (nauki przyrodnicze, medyczne lub
podobne)
– Doświadczenie w zarządzaniu projektami technologicznymi
– Sumienność, rzetelność, samodzielność, zaangażowanie
– Bardzo dobra organizacja własnej pracy
– Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
– Znajomość języka angielskiego
– Bardzo dobra znajomość aplikacji: MS Excel/MS PowerPoint

Oczekiwania:
– Znajomość trendów rynkowych związanych z nowymi technologiami i transferem
technologii.
– Znajomość ekosystemu startupowego oraz inwestycyjnego.

Zakres wykonywanych zadań:
– Współpraca z Kierownikiem Projektu oraz zespołem projektowym w zakresie
Raportowania postępów projektu
– Zarządzanie łańcuchem wartości
– Nadzór nad harmonogramem realizacji projektu
– Monitorowanie i raportowanie rezultatów wdrożeń i wprowadzonych rozwiązań
– Prowadzenie sprawozdawczości projektu
– Współpraca przy wykonywaniu analiz biznesowych i opracowywaniu dokumentów
– Przygotowywanie prezentacji biznesowych w języku polskim i angielskim

Oferujemy:
Pracę w rozpoznawalnym na rynku ekosystemie startupowym.
Pracę z technologiami o światowym poziomie innowacji
Dużą samodzielność na stanowisku
Przyjazną atmosferę i elastyczne warunki pracy
Wsparcie silnego merytorycznie zespołu

Wymagane dokumenty:
CV i list motywacyjny uwzględniające wymagania stawiane kandydatowi.
Adres: rekrutacja@btminnovations.pl

Przed wysłaniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o zapoznanie się co najmniej z
zawartością strony btminnovations.pl. Przypominamy, że list motywacyjny powinien
zawierać skrótowy opis posiadanych doświadczeń i umiejętności przydatnych na
konkretnym stanowisku w konkretnej firmie oraz uzasadnienie chęci podjęcia konkretnej
pracy.

Jednocześnie informujemy, że:
1. Administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest BTM
Innovations sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2. Podane dane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w
celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w
pozostałym zakresie, w tym dane kontaktowe, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.
3. Państwa dane przetwarzane będą, w tym przechowywane na potrzeby procesu
rekrutacji i w okresie trwania tego procesu.
4. Mają Państwo prawo:
4.1. Dostępu do swoich danych,
4.2. Prostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
4.3. Ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych,
4.4. Żądania usunięcia danych osobowych,
4.5. Wniesienia skargi do Prezesa UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa)
5. W zakresie określonym w art. 22(1) Kodeksu pracy podanie przez Państwa danych
jest niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie jest
dobrowolne.

W temacie e-maila ze zgłoszeniem prosimy wpisać nazwę stanowiska, a w obu dokumentach
rekrutacyjnych formułkę Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
przekazanych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu o rekrutacji i zgodnie z Ustawą z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. 2018, poz. 1000).