RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFSI

Zgłoś swój projekt!

 

Akcelerator Technologiczny BTM to program biznesowy, którego celem jest przekucie Twojego pomysłu lub wynalazku w dobrze prosperującą firmę.

Zapraszamy działające na terenie Mazowsza:

  • Startupy technologiczne istniejące nie dłużej niż 24 miesiące,
  • Projekty technologiczne, które chcą rozpocząć komercjalizację swojej technologii poprzez założenie firmy.

Oferujemy:

  • Indywidualnie dobrane usługi doradztwa strategicznego
  • Wsparcie ze strony doświadczonych ekspertów i mentorów

Nie jest to jednorazowa usługa, a kilkumiesięczna współpraca, która pomoże Ci w komercjalizacji innowacji.

Korzystanie z Akceleratora jest całkowicie bezpłatne.

Zgłoś się

Swoje zgłoszenie możesz przesłać na adres projekt@btminnovations.pl

Lub zadzwonić na +48 22 213 91 84

Zapraszamy,

Zespół BTM Innovations

Czekamy na Ciebie!

Regulamin

BTM Innovations sp. z o.o.  realizuje projekt pn.: „Akcelerator BioTechMed Mazovia: wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw technologicznych” współfinansowany z EFRR, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MŚP” RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: wsparcie akceleracyjne i inkubacyjne 36 MŚP z branży bio-tech-med z terenu woj. mazowieckiego.

Planowane efekty: podniesienie konkurencyjności sektora technologicznych MŚP w woj. mazowieckim

Całkowita wartość projektu: 3 124 200,00 zł, w tym dofinansowanie: 2 499 360,00 zł.