Wykorzystanie dronów w biznesie

Drony, które do masowej produkcji weszły całkiem niedawno coraz częściej pomagają przedsiębiorcom usprawniać ich firmy. Do tej pory bezzałogowe roboty były wykorzystywane głównie w wojsku oraz w celach rekreacyjnych, jednak coraz częściej ich wielki potencjał zaczyna zauważać świat biznesu. Najlepszym przykładem zastosowania dronów jest amerykański start-up Clear Flight Solutions, który w ostatnim czasie pozyskał ponad…

Szczegóły

Konferencja Wydziału Innowacyjności

Konferencja „Innowacje dla Mazowsza – jak wdrażać innowacje w naszym regionie?” Konferencja będzie okazją do zaprezentowanie rezultatów projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, a także do wymiany…

Szczegóły

Druki 3D coraz bliżej powszechnej aplikacji w medycynie

  W poniedziałek (16.03.2015), na konferencji TED2015, firma Carbon3D zaprezentowała nową drukarkę 3D, która sprawia, że realnym staje się aplikacja tego typu urządzeń w szpitalach. Urządzenie to daje możliwość wytwarzania biodegradowalnych stentów dopasowanych do indywidualnej anatomii naczyń pacjenta. Całość procesu jest na tyle wydajna, że proces wydrukowania indywidualnego stentu będzie mógł być przeprowadzony w trakcie…

Szczegóły

Niedostępne w Polsce rewolucyjne technologie monitorowania cukru u diabetyków

Rewolucyjny charakter technologii polega na pomiarze poziomu glukozy bez konieczności każdorazowego nakłuwania palców. Poziom glukozy odczytuje się za pośrednictwem czujnika albo naklejki. Ta pierwsza metoda jest już wprowadzona na rynek, druga znajduje się w fazie R&D. Naklejkę opracowali naukowcy z University of California w San Diego. Cienka i elastyczna drukowana naklejka przypomina tymczasowy tatuaż, który…

Szczegóły

Perspektywa Wirtualnych Instytutów

Perspektywa finansowa 2014-2020 to zapewne ostatni tego typu program pomocowy dla Polski, a na pewno ostatni umożliwiający wykorzystanie środków w takiej skali. Na działalność proinnowacyjną w skali kraju – m.in. budowę sieci współpracy pomiędzy nauką, a gospodarką – przeznaczone zostało blisko 9 miliardów euro. Stosowne programy, działania, podziałania, ustępy i paragrafy zostały już napisane i…

Szczegóły

Relacja z warsztatów z przyznawania certyfikatów jakości zarządzania klastrami, Bruksela 16 lutego br

W dniu 16 lutego br. w Brukseli, pod patronatem Komisji Europejskiej i we współpracy z Europejskim Sekretariatem Analiz Klastrów (ESCA), odbyły się warsztaty praktyczne dla koordynatorów klastrów. Ich tematem przewodnim było przybliżenie uczestnikom kryteriów i procedur przyznawania złotych (Gold Label) i srebrnych (Silver Label) certyfikatów jakości zarządzania klastrami. Nieco uwagi poświęcono również międzynarodowym instrumentom finansowania…

Szczegóły

BRĄZOWA ODZNAKA DOSKONAŁOŚCI

Mamy brąz, a niebawem sięgniemy po złoto! Mazowiecki Klaster BioTechMed, którego koordynatorem jest BTM Innovations otrzymał międzynarodowy certyfikat „European Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate” (Brązowa Odznaka Doskonalenia Jakości Zarządzania Klasterem). Certyfikat ten jest przyznawany tylko najlepszym Klastrom przez Międzynarodowy Instytut Technologicznej Współpracy Klastrów w Berlinie. „Brązowa Odznaka Doskonałości” jest dla nas ważna, ponieważ nie…

Szczegóły

NOWA KOOPERACJA

Śląski Klaster Lotniczy Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Mazowiecki Klaster BioTechMed nawiązał współpracę ze Śląskim Klastrem Lotniczym. Kooperacja polegać będzie na prezentacji przez Fundację “Innowacyjna Polska” założeń autorskiego modelu transferu technologii z nauki do przemysłu „Bridge2Market” oraz jego przystosowania przez ekspertów Fundacji do potrzeb ŚKL, a następnie wdrożenia. Powyższa współpraca ma na celu wspólne…

Szczegóły

Koopetycja między firmami w klastrze to strategia sukcesu

Mazowiecki Klaster BioTechMed skupia firmy, organizacje, instytucje badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu z branży biotechnologicznej. Koopetycja w klastrze czyli współpraca konkurujących ze sobą podmiotów niesie za sobą konkretny wymiar korzyści. Klaster BTM jest nie tylko inkubatorem dla start-up’ów, ale wspiera również istniejące podmioty, które opierają swoją działalność na różnego rodzaju unowocześnieniach, wymianie wiedzy,…

Szczegóły

Lek Novartis połączony ze zwiększonym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera

Firma Novartis ze względu na ostatnią porażkę związaną z lekiem serelaxin potrzebuje sukcesu we wprowadzaniu nowych terapeutyków. Nadzieja jest pokładana w leku LCZ693, który miałby być stosowany w kardiologii. W ostatnim czasie Novartis zakończyła duże badanie kliniczne nad lekiem LCZ693 znajdującym się wciąż we wczesnym etapie rozwoju. Wyniki były obiecujące. Jednak przyszłość LCZ963 nie rysuje…

Szczegóły