NANORAMA LABORATORY – darmowa aplikacja edukacyjna z zakresu przechowywania i pracy z nanomateriałami

Na portalu Innovation Society dostępna już jest aplikacja edukacyjna on-line NANORAMA LABORATORY szkoląca użytkowników z zakresu bezpiecznej pracy z nanomateriałami. Aplikacja powstała we współpracy portalu Innovation Society z Niemiecką Instytucją Ubezpieczeń i Wypadków dla Przemysłu Chemicznego i Surowcowego (BG RCI). Jest to w pełni interaktywne narzędzie edukujące osoby pracujące w laboratorium w zakresie bezpiecznej pracy…

Szczegóły

Niedługo w sprzedaży pojawią się jabłka GMO, które nie będą brązowieć

Firma biotechnologiczna Okanagan Specialty Fruits planuje wprowadzić na rynek amerykański w 2016 roku dwie odmiany genetycznie zmodyfikowanych jabłek (GMO), które zostały zaprojektowane w ten sposób, by nie brązowiały. O co chodzi dokładnie z tym problematycznym dla amerykańskich naukowców brązowieniem? Tradycyjne jabłka po obraniu lub przekrojeniu po chwili ciemnieją. Dzieje się tak, gdy wnętrze rozkrojonego jabłka…

Szczegóły

Niskie wydatki B+R przedsiębiorstw w Polsce – które branże za to odpowiadają?

Jednym z najczęściej wskazywanych problemów innowacyjności w Polsce są niskie wydatki ze strony przedsiębiorstw. Istotnie, wskaźnik BERD (czyli wydatki badawczo-rozwojowe sektora przedsiębiorstw do PKB), mimo wyniosły w roku 2013 0,38 proc. – ponad trzykrotnie mniej od poziomu w krajach grupy UE15 (1,29) i ponad dwuipółkrotnie mniej, niż w Czechach (1,03) czy na Węgrzech (0,98).[1] Szukając…

Szczegóły

Pfizer kupi Hospirę za 17 miliardów dolarów

Pfizer jest największą firmą farmaceutyczną na świecie zatrudniającą ponad 100 tysięcy osób. Sprzedaż firmy to ponad 50 miliardów dolarów rocznie, a zysk to ok. 8 miliardów dolarów. Pfizer przejmie firmę Hospira za 17 miliardów dolarów. Wskutek podpisania umowy dojdzie do rozwoju portfolio Pfizer w zakresie leków do wstrzyknięć i technologii związanych z infuzją. Kolejnym obszarem,…

Szczegóły

Prognostyki firmy Pfizer na 2015

  Pfizer Inc., największy producent leków w USA, prognozuje spadek sprzedaży w bieżącym roku wynikający z wygasania patentów i fluktuacji kursu dolara co zaważy na dochodach firmy. Według oświadczenia wydanego we wtorek (27 stycznia 2015) przez firmę Pfizer, jej prognozowana sprzedaż w tym roku wyniesie pomiędzy 44,5 a 46,5 miliardów dolarów, i będzie to spadek…

Szczegóły

MICHAŁ SOŁOWOW ZAINWESTOWAŁ W NASZEGO PARTNERA

Mazowiecki Klaster BioTechMed sfinansował firmie OncoArendi przeprowadzenie badań, których wyniki będą punktem wyjścia do realizacji przez firmę OncoArendi projektu StrategMed. Dynamiczny rozwój firmy OncoArendi w branży biotechnologicznej sprawia, że jest ona niezmiernie atrakcyjna dla inwestorów. Dowodem na sukces firmy jest pozyskane dwanaście milionów złotych od inwestorów Serii A, wśród których inwestorem wiodącym jest Michał Sołowow…

Szczegóły

SPOTKANIE MAZOWIECKIEGO KLASTRA BIOTECHMED

Mazowiecki Klaster BioTechMed jest jednym z czternastu klastrów dofinansowanych w ramach działania 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym”. Kwota dofinansowania Klastra BTM wyniosła 3 901 840,00 zł natomiast całkowita wartość projektu to 5 513 160,00 zł. Na pierwszym spotkaniu Mazowieckiego Klastra BioTechMed w auli Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW (tzw. CENT III) pojawili się nie…

Szczegóły

Mazowiecki Klaster BioTechMed członkiem ZP Klastry Polskie

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Mazowiecki Klaster BioTechMed został członkiem Klastrów Polskich. Zgodnie ze statutem Związek Klastry Polskie zrzesza animatorów klastrów gospodarczych z całej Polski. Jest otwarty na przyjmowanie każdej organizacji klastrowej w swoje szeregi i pragnie stać się stałą platformą współpracy klastrów oraz ich otoczenia. Wszędzie tam, gdzie będą potrzebne działania w skali…

Szczegóły

BTM podpisał umowę o dofinansowanie z PARP na realizację ochrony patentowej projektu GLIA

BTM podpisał umowę dotacyjną na realizację projektu „Uzyskanie ochrony patentowej na dwa wynalazki związane z nowymi terapiami glejaków, w szczególności glejaka wielopostaciowego” (GLIA). W dniu 02.08.2013 r. pomiędzy BTM Mazowsze a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości została podpisana umowa na dofinansowanie projektu realizowanego we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Umowa została zawarta…

Szczegóły

Partner projektu SLIM

BTM bierze udział w realizowanym w latach 2012–14 projekcie „Stimulating Learning for Idea-to-Market (SLIM)”, realizowanym w ramach programu UE „Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation”. Wspieranie przedsiębiorczości jest powszechnie uznane za kluczowy czynnik rozwoju gospodarczego. W licznych badaniach podkreślono występowanie luki między podażą i popytem na wiedzę, umiejętności i kompetencje, które mają istotne znaczenie…

Szczegóły