BTM podpisał umowę dotacyjną na realizację projektu „Uzyskanie ochrony patentowej na dwa wynalazki związane z nowymi terapiami glejaków, w szczególności glejaka wielopostaciowego” (GLIA).

W dniu 02.08.2013 r. pomiędzy BTM Mazowsze a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości została podpisana umowa na dofinansowanie projektu realizowanego we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Umowa została zawarta w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ścieżka 5.4.1. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.