Pomagamy partnerom tworzyć innowacje.

Naszą przewagą w działaniu jest sprawdzony, kompleksowy ekosystem wsparcia procesu komercjalizacji technologii.

Możliwości inwestycyjne

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnym portfolio spółek i projektów.

Każda ze spółek to technologia, która przeszła pozytywnie wielostopniowy proces ewaluacji potencjału rynkowego i własności intelektualnej. W każdej ze spółek działa zespół posiadający komplet kompetencji biznesowych i technologicznych wspierany wiedzą panelu ekspertów BTM.

W przypadku zainteresowania szczegółowymi danymi prosimy o kontakt z zespołem BTM.

Projekt na zamówienie

Oferujemy wsparcie w poszukiwaniu i organizacji zespołów wspierających lub realizujących dla Państwa prace badawczo-rozwojowe.

Organizacja prac badawczo-rozwojowych, budowanie relacji i partnerstwa z jednostkami naukowymi to często czasochłonny proces.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez biznes, zarządzamy całym procesem prac badawczo-rozwojowych lub wspomagamy ich prowadzenie na wybranych etapach.

Zobacz projekty inkubowane w BTM

Współpracujemy z wiodącymi jednostkami naukowymi z całej Polski.

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN
Wojskowy Instytut Medyczny
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Politechnika Warszawska
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Nałęcza PAN
Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej Sp. z o.o.
Instytut Technologii Elektronowej
Instytut Fizyki PAN
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Uniwersytet Warszawski
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN