Mazowiecki Klaster BioTechMed

 jako katalizator innowacji w obszarze life science.

cl_label_silbercl_label_bronze

Klaster BioTechMed Mazovia to sieć organizacji biznesowych i naukowych skoncentrowanych w centralnej Polsce, dla których kluczowym warunkiem rozwoju, jest rozwój i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Poprzez nawiązywanie i pogłębianie współpracy pomiędzy nauką a biznesem partnerzy Klastra  tworzą kompletny ekosystem innowacji. Dzięki dotychczasowym doświadczeniom, zespół BTM Innovations opracował autorski model transferu technologii w Klastrze „Bridge2Market”, stając się w ciągu kilku lat funkcjonowania jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich ośrodków transferu technologii.

Korzyści z przystąpienia

Dla NAUKI:

 • „jedno okienko” na  kontakt z biznesem i funduszami inwestycyjnymi: m.in. wyszukiwanie potencjalnych partnerów, doradztwo negocjacyjne, wykonywanie usług wzmacniających wartość projektów, opieka prawna i inne,
 • wsparcie w zakresie transferu technologii: dobór optymalnego zabezpieczenia  własności intelektualnej, rynkowa weryfikacja technologii, tworzenie biznesplanu i modelu biznesowego oraz pełne wsparcie w prowadzeniu procesu komercjalizacji technologii,
 • nawiązywanie relacji i współpracy z przedstawicielami innych jednostek naukowych,
 • wsparcie w pozyskiwaniu finansowania aplikacyjnych projektów badawczych oraz zarządzaniu projektami,
 • wsparcie w strukturyzowaniu projektów badawczo-rozwojowych.

Dla BIZNESU:

 • „jedno okienko” w zakresie poszukiwania i strukturyzowania współpracy naukowo-badawczej: m.in. dostarczanie wyłącznie zweryfikowanych projektów naukowo-technologicznych  o potencjale komercyjnym, wykonywanie specjalistycznych usług na rzecz projektów niezbędnych w procesie komercjalizacji, zapewnienie efektywnej współpracy z komórkami jednostek naukowych odpowiadających za zarządzanie własnością intelektualną tych jednostek,
 • outsourcing R+D w oparciu o zdefiniowane potrzeby,
 • dostęp do wstępnie wyselekcjonowanych pomysłów na nowe produkty/usługi,
 • dostęp do proinnowacyjnych usług doradczych i usług wsparcia innowacji,
 • networking w obrębie należących do Klastra firm,
 • wsparcie w pozyskiwaniu środków publicznych i prywatnych.

Dodatkowo dzięki współpracy możliwe jest monitorowanie baz danych: Global Data oraz Thomson Reuters Recombinant Capital

Nasi partnerzy

Uniwersytety

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Warszawski
Politechnika Warszawska

Instytuty Naukowe PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Nałęcza PAN
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN
Instytut Fizyki PAN
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Instytuty Badawcze

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej Sp. z o.o.
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Instytut Technologii Elektronowej
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
Wojskowy Instytut Medyczny

Biznes

TÜV NORD Polska Sp. z o.o
ION Concept Sp. z o.o.
Platinum Seed Incubator sp. z o.o.
Airway Medix S.A.
BMC Sp. z o.o.
BT Progress
Celon Pharma S.A.
Creotech Instruments Sp. z o.o.
Eurochit Danuta Kruszewska
Exegene sp. z o.o.
Exeltis Sp. z o.o.
Experior Sp. z o.o. Venture Fund I Sp. k.a.
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o./Polfa Grodzisk
INFINI Sp. z o.o.
Inovo Sp. z o.o.
Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej sp. z o.o.
IntelClinic sp. z o.o.
IT Business Consulting Group Sp. z o.o.
Kardiosystem Sp. z o.o.
Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris
Medicalgorithmics S.A.
MTZ Clinical Research Sp. z o.o.
NANOMATERIALS Leszek Stobiński
Nanovelos Sp. z o.o.
OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o.
Orenore Sp. z o.o.
PANWIM TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
Patpol Kancelaria Patentowa Sp. z o.o.
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.
Proper Medical Writing Sp. z o.o.
Ryszard Józef Wójcik
Simplicardiac Sp. z o.o.
Smart Pharma Sp. z o.o.
SUMI Zakład Tworzyw Sztucznych K. Rek, A. Krzanowski Sp. J.
Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o.
Trimen Chemicals S.A.
USP Life Sciences Sp. z o.o.
Warszawskie Centrum Nowych Technologii Sp. z o.o.
WTS Rzecznicy Patentowi Witek, Śnieżko i Partnerzy

Inne

Fundacja Innowacyjna Polska
Stowarzyszenie TOP500 Innovators
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Dofinansowanie

Klaster BTM uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 1.6. „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym”.

Tytuł projektu: Rozwój Mazowieckiego Klastra BioTechMed

Beneficjent: BTM Innovations Sp z o.o. (BTM Mazowsze Sp. z o.o.)

Całkowita wartość projektu: 5 513 160,00 zł

Kwota dofinansowania: 3 901 840,00 zł