Krystian Bania

Business-Technology Analyst

Ukończył studia licencjackie i magisterskie z biotechnologii na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada szerokie doświadczenie w pracy nad projektami naukowo-technologicznymi. Uczestniczył w wielu innowacyjnych, wielomilionowych projektach z obszarów takich jak m.in.: immunologia i diagnostyka medyczna, ze szczególnym uwzględnieniem branży urządzeń medycznych na rynek „point of care”. Posiada dużą wiedzę i „know-how” z zakresu transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych. W trakcie swojej ścieżki zawodowej pełnił funkcję zarówno specjalisty biochemika, jak i analityka biznesowego. Od lat związany ze środowiskiem naukowym, doskonale rozumie potrzeby wynalazców, jak i oczekiwania świata biznesu.

Kontakt
email: k.bania@btminnovations.pl