Krystian Bania

Innovation Expert

Krystian posiada wieloletnie doświadczenie w pracy przy realizacji kilkudziesięciu projektów naukowych, technologicznych i badawczo-rozwojowych. Zajmuje się komercjalizacją wyników badań i doradztwem dla firm technologicznych.

W BTM doradza i współpracuje z uczelniami, jednostkami naukowymi, firmami technologicznymi, startupami oraz funduszami inwestycyjnymi. Współpracował m.in. z Adiuvo Investments S.A., Arendi sp. z o.o., Microlens sp. z o.o., Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych, Wydziałem Biologii UW czy Scanye sp. z o.o.. Doradzał funduszom inwestycyjnym tj. LSI fund.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami. Ponadto uzyskał dyplom magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Biotechnologia.

Kontakt
email: k.bania@btminnovations.pl