Przemysław Furdal

Innovation Expert 

Przemek specjalizuje się w zakresie zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi oraz w zarządzaniu własnością intelektualną. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu strategii IP.

W BTM Innovations, przez ostatnie lata, był zaangażowany m.in. w pozyskiwanie i koordynację zadań projektowych, od najwcześniejszych etapów tj. analiza potencjału rynkowego projektu, stworzenie strategii ochrony własności intelektualnej, aż do sporządzenia kompleksowego biznesplanu i pozyskania finansowania. Uczestniczył w ponad 25 projektach, dla których sporządził m.in. kompleksową dokumentację dla inwestora. Współtwórca sukcesu projektu Heart Sense. Specjalizuje się w projektach z obszaru Life Science.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (chemia medyczna), Uniwersytetu Warszawskiego (chemia organiczna) oraz SGH (zarządzanie) i aplikant rzecznikowski.

Kontakt

email: p.furdal@btminnovations.pl