Wojciech Sława Darkiewicz

Board Member, Chief of Legal

Wojciech zajmuje się prawnym, strategicznym i organizacyjnym wsparciem przedsięwzięć związanych z ochroną, zarządzaniem i obrotem prawami własności intelektualnej. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, głównie IP i kontraktowym oraz prawnych aspektach powiązań sfery publicznej i prywatnej, w szczególności nauki i gospodarki.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na WPiA UW. Związany z Fundacją Innowacyjna Polska.