BM Consulting Sp. z o.o.

Technologia

Firma świadczy usługi doradcze w zakresie zarządzania innowacjami, transferu technologii, tworzenia strategii komercjalizacji, a także doradztwa transakcyjnego oraz wycen technologii. W szczególności spółka opracowuje autorskie, unikalne w skali Polski i bazujące na najlepszych światowych wzorcach metodologie wyceny projektów z obszaru biofarmacji i urządzeń medycznych.

Zespół

Andrzej Białkowski-Miler; dr inż. Dorota Gierej

Kamienie milowe projektu

timeline_pre_loader

I połowa 2014 r.

BMC jako samodzielny podmiot rozpoczął działalność, w wyniku przekształceń  struktury spółki BTM Innovations sp. z o.o., założyciela i koordynatora Klastra BioTechMed Mazowsze. BMC pozostaje członkiem Klastra prowadząc z pozostałymi jego partnerami ścisłą współpracę w zakresie budowy sieci kontaktów, realizacji innowacyjnych projektów, przepływu kadry itp.

Sektor:
Usługi

Strona internetowa:
http://biotechmanagement.pl