Cewniki

Technologia

Projekt dotyczy technologii pokrywania cewników urologicznych specjalną powłoką o właściwościach antybakteryjnych. Obecnie dostępne produkty zwiększają ryzyko infekcji dróg moczowych. Oprócz odczuwanego dyskomfortu przez pacjentów, którzy są poddawani zabiegowi cewnikowania z wykorzystaniem tradycyjnych cewników, konsekwencją w/w powikłań są wysokie pośrednie koszty leczenia, wynikające z infekcji dróg moczowych.

Rynek

Sprzedaż cewników urologicznych na świecie wzrosła w latach 2006 – 2013 o 30,4%. W latach 2006 – 2020 estymowany wzrost wynosi 72,96%.  W Europie wartość sprzedaży w latach 2006 – 2013 wzrosła o 24,69%, natomiast w okresie 2006 – 2020 prognozuje się wzrost o 56%. Z kolei w Polsce wartość sprzedaży cewników urologicznych w latach 2006 – 2013 wzrosła o około 22%, natomiast w latach 2006 – 2020 prognozuje się łączny wzrost wartości o 50%. Technologia może zostać również zaaplikowana we wszelkiego rodzaju rurkach umieszczanych w przełyku oraz układzie oddechowym: rurkach intubacyjnych, tracheotomijnych oraz maskach krtaniowych.

Zespół naukowy

prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach

Zespół BTM Innovations

Żaneta Niepogada

Wojciech Darkiewicz

Kontakt

Telefon: +48 22 213 91 84
email: info@btminnovations.pl

Źródło:

Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Sektor:
Urządzenia medyczne, Inżynieria materiałowa

Strona internetowa: