GeneProphyl

Technologia

Celem projektu jest komercjalizacja dwóch testów diagnostycznych. Pierwszy z testów bada predyspozycje do zachorowania na nieczerniakowe nowotwory skóry. Odkrycie, którego dokonali autorzy i po raz pierwszy opisali i opatentowali, dotyczy zwiększonej częstości występowania dwóch polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (ang. single nucleotide polymorphism – SNP) u pacjentów z nowotworami skóry, głównie nieczerniakowymi. Drugi test bada predyspozycję do zachorowania na raka nerki.

Opracowana metoda diagnostyki predyspozycji genetycznych do zachorowania na nowotwory nerki polega na detekcji polimorfizmów pojedynczego nukleotydu występujących w genach Grainyhead-like 1 (GRHL1), Grainyhead-like 2 (GRHL2) i Grainyhead-like 3 (GRHL3). Zaobserwowanie polimorfizmów i ich korelacja ze zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworów nerki jest autorskim osiągnięciem zespołu prof. Wilanowskiego, nie dokonanym wcześniej przez żaden inny zespół badawczy na świecie.

Rynek

Według Światowej Organizacji Zdrowia, co trzeci nowo zdiagnozowany przypadek nowotworu stanowi nowotwór skóry, a najczęściej występujące nowotwory skóry to nowotwory nieczerniakowe. Każdego roku nieczerniakowe nowotwory skóry są rozpoznawane u ok. 3 milionów ludzi na świecie, natomiast liczba zdiagnozowanych przypadków czerniaków złośliwych wynosi zaledwie ok. 0,13 mln. Obecnie na rynku brak jest testów oceny predyspozycji rozwoju nowotworów nieczerniakowych.

Rynek testów diagnostycznych opierających się na badaniu genów lub chromosomów był wart około 684,3 mln USD w 2013 roku i ma osiągnąć wartość 1263 mln USD w 2019 roku. Największym geograficznym rynkiem są Stany Zjednoczone, które w 2009 roku reprezentowały 40% światowej wartości sprzedaży. Rynek testów diagnostycznych na raka skóry wynosił w 2009 roku około 100 mln USD, co stanowiło 17% światowego rynku testów diagnostycznych.

Zespół naukowy

prof. Tomasz Wilanowski, dr inż. Agnieszka Kikulska

Zespół BTM Innovations

Paweł Nowicki

Artur Wilk

Kontakt

Telefon: +48 22 213 91 84
email: info@btminnovations.pl

Kamienie milowe projektu

2013 – 2015

Rozwój testu diagnostycznego badającego predyspozycję do zachorowania na raka skóry i raka nerki

2015

Stworzenie i wynegocjowanie umowy licencyjnej z Instytutem Nenckiego

2015

Stworzenie strategii komercjalizacji technologii

I półrocze 2016

Stworzenie spółki z twórcami

I półrocze 2016

Przeprowadzenie pierwszej rundy inwestycyjnej i pozyskanie kapitału od inwestora zewnętrznego

II półrocze 2016

Badania nad technologią

2017

Znalezienie partnera branżowego i wylicencjonowanie technologii do firmy oferującej testy diagnostyczne

Źródło:
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Sektor:
Diagnostyka medyczna

Strona internetowa: