Glia Sp. z o.o.

Technologia

Celem projektu prowadzonego przez spółkę jest znalezienie oraz rozwój nowych potencjalnych związków antynowotworowych ukierunkowanych w szczególności przeciw nowotworom mózgu – glejakom. Obecnie trwa procedura objęcia kluczowej technologii projektu,  opracowanej  w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, międzynarodowa ochroną patentową (PCT) na najważniejszych rynkach światowych, w tym w USA.

Źródło:
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Sektor:
Farmacja

Strona internetowa: