Humon Sp. z o.o.

Technologia

Celem projektu było opracowanie nowatorskiej technologii uzyskiwania całkowicie ludzkich przeciwciał monoklonalnych rozpoznających unikatowe antygeny o ogromnym potencjale rynkowym. Przeciwciała te znajdują zastosowanie zarówno w terapii i diagnostyce chorób człowieka, jak i w badaniach naukowych. W wyniku projektu powstał nowatorski sposób unieśmiertelniania ludzkich limfocytów B i pobudzania ich do zwiększonej produkcji przeciwciał.

Ogólny schemat projektu sprowadza się do unieśmiertelniania specyficznych limfocytów B rozpoznających pożądany antygen, wyizolowania zrearanżowanych genów immunologicznych i wprowadzania tych genów do komórek produkujących przeciwciała. Opracowana platforma umożliwia również celowaną modyfikację przeciwciał pod względem ich klasy, glikozylacji i innych modyfikacji potranslacyjnych. W szczególności opracowano przeciwciało anty-CD38 o potencjalnym zastosowaniu w terapii m.in. szpiczaków mnogich.

Rynek

Biofarmaceutyki to farmaceutyki wytwarzane metodami biotechnologicznymi. Obejmują one przeciwciała monoklonalne, wszystkie rekombinowane białka, szczepionki oraz inne produkty uzyskiwane z hodowli komórkowych. Bioterapeutyki stanowią 7,5% wszystkich leków na rynku: tworząc jednocześnie ok. 10% wartości tego rynku, a ich zastosowanie rośnie o ponad 20% rocznie. Ponadto w sytuacjach ratujących życie lub w schyłkowej fazie, leki te są podawane o 74% częściej niż farmaceutyki pochodzenia chemicznego.

Wśród dynamicznie rozwijającego się rynku  ($117 mld w roku 2009) najszybciej rośnie (ok.10% w skali roku) segment PM. W 2009 roku szacowana wartość globalnego rynku przeciwciał monoklonalnych wynosiła 38 miliardów dolarów. 47% rynku biofarmacetyków przypada na USA, znaczną część odgrywają tu także Francja, Hiszpania i Wielka Brytania stanowiąc 24% tego rynku. Do końca 2010 r w Unii Europejskiej zarejestrowano ponad 30 przeciwciał monoklonalnych. Każdego roku do badań klinicznych dopuszczanych jest co najmniej 40 nowych PM. Rynek przeciwciał stosowanych w leczeniu chorób człowieka szacowany był w 2010 roku na 45 miliardów dolarów. Dodatkowo rynek przeciwciał stosowanych w diagnostyce i w badaniach naukowych oceniany jest na około 10 miliardów dolarów. Sprzedaż każdego z 5 najlepiej sprzedawanych przeciwciał monoklonalnych w 2010 roku wynosiła co najmniej 5 miliardów dolarów.

Zespół naukowy

prof. dr hab. Jakub Gołąb, dr Magdalena Winiarska, dr Dominika Nowis, Agnieszka Zagożdżon

Zespół BTM Innovations

Źródło:

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Sektor:
Farmacja, Biotechnologia

Strona internetowa: