Imnta Sp. z o.o.

Technologia

Celem projektu badawczo-rozwojowego prowadzonego przez spółkę było znalezienie oraz rozwój nowych potencjalnych związków antybiotykowych z wykorzystaniem technologii poszukiwania antybiotyków opracowanej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Technologia ta wykorzystuje niezbadany do tej pory od strony farmakologicznej cel molekularny i mechanizm działania, otwierający bakteryjne kanały mechanoczułe. Cel ten jest konserwowany u bardzo wielu bakterii gram ujemnych i gram dodatnich. Potencjalny nowy lek zapoczątkowałby więc nową klasę antybiotyków o szerokim spektrum działania.

Projekt polega na poszukiwaniu poprzez badania in silico, in vitro i in vivo związków drobnocząsteczkowych oddziaływujących specyficznie z celem molekularnym. Przeciwbakteryjna aktywność związków potwierdzana jest na bakteriach patogennych. Prowadzone są również badania toksykologiczne na hodowlach komórkowych i zwierzętach.

Rynek

Światowy rynek antybiotyków wart jest około 44 miliardów $ rocznie. Wśród stosowanych obecnie antybiotyków możemy wyróżnić trzy grupy leków. Z chemicznego punktu widzenia główne grupy antybiotyków to cefalosporyny, penicyliny, makrolidy oraz karbapenemy. Największy udział w rynku (25%) mają cefalosporyny następnie penicyliny (20%) oraz fluorochinolony (15%). Pozostałe 40% stanowią pozostałe klasy antybiotyków. 20% rynku zajmuje 10 leków. Mimo spodziewanego w najbliższych latach niewielkiego wzrostu rynku antybiotyków w skali świata uderzający jest spodziewany spadek udziału 10 najważniejszych pod względem sprzedaży obecnie stosowanych leków do około 12% światowego rynku. Spodziewany wzrost wynika głównie ze wzrostu sprzedaży (przede wszystkim generyków) na rynkach wschodzących, w tym przede wszystkim krajach BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny).

W chwili obecnej głównymi rynkami geograficznymi dla antybiotyków są Japonia, Niemcy, Wlk. Brytania, Francja, Włochy i Hiszpania. Niemniej jednak należy zauważyć, że najlepsze nowoczesne antybiotyki notują poziom sprzedaży rzędu 1 miliarda $ rocznie, co jest wyznacznikiem super-dochodowych tzw. blockbusterów. Historycznie antybiotyki notowały nawet wyższe poziomy sprzedaży. Infekcje bakteryjne są jednymi z najczęstszych chorób na całym świecie, rocznie choruje na nie ok. 23 milionów osób.

Zespół naukowy

dr Roland Kozłowski, dr Piotr Koprowski, dr hab. Andrzej Kubalski, mgr. Andrzej Białkowski-Miler

Źródło:
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Sektor:
Farmacja

Strona internetowa: