Laser Safety Glasses

Technologia

Istotą projektu jest stworzenie okularów chroniących przed promieniowaniem laserów wykorzystywanych podczas zabiegów medycznych. Technologia opiera się na naprzemiennym nanoszeniu warstw metalu i dielektryka.

Proponowana technologia umożliwia zaprojektowanie okularów chroniących przed promieniowaniem w szerokim zakresie podczerwieni. Jednocześnie możliwe jest zachowanie wysokiej transmitancję dla światła widzialnego. Cech takich nie posiada żaden dostępny obecnie na rynku produkt. Ponadto nałożone warstwy nie powodują problemów w rozróżnianiu barw oraz nie pogarszają w inny sposób jakości widzenia. Efektywność działania nie jest ponadto zależna od kąta padania promieniowania, co daje możliwość stosowania bardziej skomplikowanych kształtów szkła okularowego. Możliwe jest pokrycie zarówno powierzchni sztywnych jak i elastycznych. Technologia zapewnia ochronę przed laserami działającymi zarówno w trybie ciągłym (ciągłe promieniowanie o małej mocy), jak i impulsowym (krótkie impulsy o dużej mocy). Z kolei ze względu na niewielką liczbę warstw technologia jest efektywna kosztowo.

Rynek

Szacuje się że wartość rynku okularów chroniących wzrok przed wiązką lasera do zastosowań medycznych w 2017 r. wyniesie 133 mln USD. Daje to ok. 740 tyś. par sprzedanych okularów ochronnych. Prognozuje się ponadto, iż w okresie 2016-2020 rynek ten będzie wykazywał dynamikę wzrostu na poziomie 5,5% CAGR. 

Zespół

Piotr Wiliński

Krystian Bania

Paweł Nowicki

Sektor:
Inżynieria materiałowa