MaterialsCare Sp. z o.o.

Technologia

MaterialsCare jest spółką typu spin-off, zajmującą się projektowaniem i wytwarzaniem implantów dla potrzeb leczenia ubytków tkanki kostnej i chrzęstnej. Implanty drukowane metodami 3D wytwarzane są z biodegradowalnych polimerów, ceramiki, metali i ich stopów oraz materiałów kompozytowych. Implanty mogą mieć charakter spersonalizowany – drukowane dla potrzeb konkretnego pacjenta (np. na podstawie obrazowania tomograficznego) oraz implantów zestandaryzowanych (leżących na półce).

Spółka zajmuje się także badaniami struktury i właściwości fizykochemicznych materiałów, ze szczególnym naciskiem na biomateriały dla potrzeb inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej, a także ekspertyzy tych materiałów. BTM Innovations przeprowadził kompleksową obsługę procesu pozyskania z Politechniki Warszawskiej (technologia powstała na Wydziale Inżynierii Materiałowej) licencji na technologię, założenia spółki oraz współuczestniczył w przygotowaniu modelu biznesowego i strategii komercjalizacji.

Rynek

OsteoPetPlug – zestandaryzowane biodegradowalne implanty dla zwierząt.

Implanty mają standardowe wymiary, przeznaczone są do wypełniania ubytków kostnych po trepanacji czaszki u zwierzęcia. Implanty wyprodukowane metodą druku 3D z materiałów kompozytowych: polimer biodegradowalny + bioceramika.

OsteoPetCare – biodegradowalne implanty na miarę dla zwierząt.

Implanty są tworzone na podstawie obrazowania medycznego dla indywidualnego pacjenta, służą do rekonstrukcji ubytków: kościdługich, kręgów i kości twarzoczaszki. Implanty wyprodukowane metodą druku 3D z materiałów kompozytowych: polimer biodegradowalny + bioceramika.

Firma świadczy również usługi:

– Badania struktury i właściwości fizykochemicznych materiałów, ze szczególnym naciskiem na biomateriały dla potrzeb inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej.

– Ekspertyzy z zakresu inżynierii materiałowej, ze szczególnym naciskiem na biomateriały.

– Szkolenia z zakresu: drukowania 3D, biomateriałów, inżynierii tkankowej/medycyny regeneracyjnej.

Zespół BTM Innovations

Paweł Nowicki

Wojciech Darkiewicz

Źródło:
MaterialsCare Sp. z o. o.

Sektor:
Urządzenia medyczne, Inżynieria materiałowa

Strona internetowa:
materialscare.eu