Microlens

Technologia

Technologia umożliwia produkcję nanostrukturalnych, gradientowych, szklanych elementów optycznych (w tym m. in. mikrosoczewek). Projektowane mikrosoczewki są tworzone z prętów szklanych o różnej wartości współczynnika załamania światła, dzięki czemu finalnie otrzymywane są mikrosoczewki gradientowe o płaskiej powierzchni optycznej (ang. gradient index; GRIN). Dzięki zastosowaniu zmodyfikowanej metody mozaikowej, stosowanej powszechnie do wytwarzania szklanych elementów włóknistych (np. światłowodów), możliwe jest wytworzenie długich elementów szklanych, które mogą zostać następnie pocięte i przygotowane w formie soczewek o płaskich powierzchniach.

Główną zaletą omawianej technologii jest możliwość zróżnicowania udziału poszczególnych rodzajów prętów szklanych o różnych współczynnikach załamania światła, co w efekcie umożliwia uzyskanie zaprojektowanych właściwości soczewki, o rozkładzie współczynników załamania światła z przedziału zastosowanych rodzajów prętów szklanych. Uzyskane elementy, w zależności od zaprojektowanych parametrów optycznych, umieszczone na końcu światłowodu pozwalają uzyskać na wyjściu równoległą wiązkę światła lub skupić światło w punkt, obwarzanek lub linię. Ponadto, możliwe jest składanie uzyskanych mikrosoczewek w wielosoczewkowe elementy – macierze.

Rynek

Ogólna analiza rynku i literatury fachowej wskazuje na szerokie spektrum stosowalności nanostrukturalnych mikrosoczewek. W przypadku pojedynczych mikrosoczewek główne zastosowanie to telekomunikacja w tym korekcja wiązki lasera i diod LED oraz wprowadzanie wiązki lasera do światłowodów i falowodów oraz obrazowanie z wykorzystaniem światłowodów z soczewką. Macierze mikrosoczewek z etapu wstępnego rozwoju przeszły do etapu zastosowań w kompaktowych sensorach CCD i CMOS i wyświetlaczach LCD i projektorach. Potencjalne wykorzystanie tych układów może mieć miejsce w systemach do diagnostyki (ang. point-of-care; POC), skanerach, drukarkach laserowych, telekomunikacji (technika światłowodowa DWDM) oraz sprzęcie astronomicznym.

Zespół naukowy

prof. Ryszard Buczyński

Zespół BTM Innovations

Przemysław Furdal

Wojciech Darkiewicz

Krystian Bania

Kontakt

Telefon: +48 22 213 91 84
email: info@btminnovations.pl

Źródło:

Uniwersytet Warszawski

Sektor:
Inżynieria materiałowa, Optyka

Strona internetowa: