MMP9

Technologia

Przedmiotem technologii jest białkowy biosensor, zakotwiczony w błonie komórkowej, który umożliwia wykrywanie aktywności proteolitycznej metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej-9 (MMP-9) w trakcie obrazowania z zastosowaniem mikroskopii fluorescencyjnej. Biosensor wykorzystuje zjawisko fluorescencyjnego rezonansowego przeniesienia energii (FRET) do wykrywania aktywności proteolitycznej MMP-9.

Stworzony biosensor jest pierwszym, w którym zastosowano tandemowo powtórzony akceptor. To rozwiązanie pozwala na zwiększenie wydajności FRET biosensora, zwiększając tym samym jego czułość na niewielkie zmiany poziomu aktywności proteolitycznej MMP-9.

Ponadto, zastosowanie sprawdzonej, specyficznej sekwencji rozpoznawanej przez MMP-9, ale nie przez inne, zwłaszcza współwystępujące metaloproteinazy, przekłada się na wysoką specyficzność biosensora w stosunku do MMP-9.

Rynek

MMP-9 jest metaloproteinazą aktywną głównie w macierzy zewnątrzkomórkowej. Białko to jest aktywnie badane ze względu na udział w wielu procesach biologicznych, zarówno fizjologicznych (np. rozwój mięśnia sercowego, implantacja zarodka w macicy) jak i patologicznych (choroba Parkinsona, jaskra). MMP-9 cieszy się zainteresowaniem głównie w obszarach:
– neurobiologii (plastyczność synaptyczna, udar, funkcje poznawcze mózgu)
– onkologii (angiogeneza, biomarkery)
– procesów zapalnych (modulacja funkcji limfocytów, miażdżyca, reumatoidalne zapale nie stawów).

Zespół naukowy

dr Jakub Włodarczyk

Zespół BTM Innovations

Paweł Nowicki

Krystian Bania

Kontakt

Telefon: +48 22 213 91 84
email: info@btminnovations.pl

Źródło:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Sektor:
Odczynniki laboratoryjne, Diagnostyka medyczna

Strona internetowa: