Simplicardiac Sp. z o.o.

Technologia

Spółka oferująca innowacyjną opaskę uciskową wykorzystywaną przy zabiegu cewnikowania serca. Produkt opracowany w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (Instytut Kardiologii w Aninie) wyróżnia się w stosunku do konkurencji wysoką ergonomią i ponad 2,5 krotnie krótszym czasem nakładania, co znacznie ułatwia zabieg. BTM Innovations wspierał Simplicardiac w całym procesie komercjalizacji – począwszy od uregulowania praw własnościowych, skompletowanie zespołu, założenia spółki, aż po zdobycie finansowania i zarządzanie projektem.

Zespół BTM Innovations

Paweł Nowicki

Źródło:
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Sektor:
Urządzenia medyczne

Strona internetowa:
www.simplicardiac.com