Ventil

Technologia

W Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN zespół prof. Marka Darowskiego zaprojektował pierwsze na świecie urządzenie pozwalające na przeprowadzenie w pełni zautomatyzowanej różnicowej wentylacji dwóch płuc przy użyciu jednego respiratora. W większość klinicznych przypadków wentylacja płuc jest przeprowadzana z użyciem jednego respiratora, który realizuje całość procesu wentylacji pacjenta. Jednak dla niektórych pacjentów niezbędna jest osobna, niezależna wentylacja każdego z płuc. Potrzeba taka występuje wtedy, gdy konwencjonalna sztuczna wentylacja prowadzi do efektywnej wentylacji tylko jednego płuca, bo drugie płuco jest patologicznie zmienione lub klatka piersiowa jest jednostronnie uszkodzona. Złotym standardem stosowanym w takim przypadku jest wentylacja pacjenta podczas operacji przez dwa niezależne zsynchronizowane manualnie respiratory.

W przypadku technologii Ventil respirator jest połączony do płuc za pomocą standardowego dwutorowego zestawu rurek wentylacyjnych, na połączeniu których mocowane jest urządzenie Ventil. W trakcie pracy urządzenia, dodatnie ciśnienie wydechowe każdego płuca jest dobierane niezależnie, synchronizacja fazy wdechu i wydechu każdego płuca jest realizowana bez opóźnienia, a cały proces jest zautomatyzowany.

Rynek

Wartość światowego rynku urządzeń oddechowych w 2009 roku została oszacowana na poziomie prawie 4,2 miliardów dolarów, natomiast pod koniec 2013 roku rynek osiągnął wartość 6,9 miliardów dolarów, przy średniej rocznej stopie wzrostu w wysokości ok. 10%. Rynek urządzeń oddechowych obejmuje następujące grupy: urządzenia PAP, nebulizatory, respiratory, koncentratory tlenu, nawilżacze i resuscytatory wielokrotnego użytku. Urządzenia PAP zajmują największą część rynku, bo aż 65% (dane za 2009 r.). Kolejne miejsce na globalnym rynku urządzeń oddechowych zajmują nebulizatory, których wartość w 2009 r. szacowana była  na 564 mln USD. Rynek respiratorów w 2009 roku osiągnął wartość 500 mln USD. Sprzedaż urządzeń oddechowych ogółem na rynku europejskim wyniosła w 2011 roku 2,6 mld USD. Respiratory odpowiadały za ok. 14% rynku (ok. 364 mln USD).

Geograficznie pod względem przychodów rynek respiratorów zdominowany jest przez Amerykę Północną (USA i Kanada od wielu lat są liderami na rynku respiratorów). Prognozuje się, iż tendencja ta utrzyma się jeszcze przez kilka najbliższych lat, szczególnie z uwagi na dostępność bardziej rozwiniętej infrastruktury opieki zdrowotnej, zaawansowanej polityki refundacyjnej i szybkiego rozwoju nowych technologii.

Zespół naukowy

prof. dr hab. inż. Marek Darowski

Zespół BTM Innovations

Paweł Nowicki

Wojciech Darkiewicz

Kontakt

Telefon: +48 22 213 91 84
email: info@btminnovations.pl

Źródło:
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Sektor:
Urządzenia medyczne

Strona internetowa: