Microlens

Technologia umożliwia produkcję nanostrukturalnych, gradientowych, szklanych elementów optycznych (w tym m. in. mikrosoczewek). Projektowane mikrosoczewki są tworzone z prętów szklanych o różnej wartości współczynnika załamania światła, dzięki czemu finalnie otrzymywane są mikrosoczewki gradientowe o płaskiej powierzchni optycznej (ang. gradient index; GRIN).

Laser Safety Glasses

Istotą projektu jest stworzenie okularów chroniących przed promieniowaniem laserów wykorzystywanych podczas zabiegów medycznych. Technologia opiera się na naprzemiennym nanoszeniu warstw metalu i dielektryka.