GeneProphyl

Celem projektu jest komercjalizacja dwóch testów diagnostycznych. Pierwszy z testów bada predyspozycje do zachorowania na nieczerniakowe nowotwory skóry. Odkrycie, którego dokonali autorzy i po raz pierwszy opisali i opatentowali, dotyczy zwiększonej częstości występowania dwóch polimorfizmów pojedynczego nukleotydu u pacjentów z nowotworami skóry, głównie nieczerniakowymi.

Heart Guard

Projekt dotyczy wytworzenia urządzenia do ciągłej analizy odczynu pH mięśnia serca, co ma bezpośrednie przełożenie na poziom dwutlenku węgla w tkankach. Wzrost zawartości dwutlenku węgla oznacza niedotlenienie tkanek organizmu, co powoduje ich poważne uszkodzenie. Urządzenie poprawi bezpieczeństwo przeprowadzania operacji kardiochirurgicznych na sercu poprzez ciągłe monitorowanie stanu serca w czasie rzeczywistym.

Laser Safety Glasses

Istotą projektu jest stworzenie okularów chroniących przed promieniowaniem laserów wykorzystywanych podczas zabiegów medycznych. Technologia opiera się na naprzemiennym nanoszeniu warstw metalu i dielektryka.

MicroCell

Projekt obejmuje technologię, która umożliwia stosunkowo tanie i szybkie wytwarzanie szklanych włókien, które są zintegrowane z metalowymi elektrodami (mikrosondy). Mikrosondy te mogą być odpowiednie do przeprowadzania procesu elektroporacji, jak również zintegrowane z systemem wizualizacji i układu podawania leku.

Microlens

Technologia umożliwia produkcję nanostrukturalnych, gradientowych, szklanych elementów optycznych (w tym m. in. mikrosoczewek). Projektowane mikrosoczewki są tworzone z prętów szklanych o różnej wartości współczynnika załamania światła, dzięki czemu finalnie otrzymywane są mikrosoczewki gradientowe o płaskiej powierzchni optycznej (ang. gradient index; GRIN).

MMP-9

Przedmiotem technologii jest białkowy biosensor, zakotwiczony w błonie komórkowej, który umożliwia wykrywanie aktywności proteolitycznej metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej-9 (MMP-9) w trakcie obrazowania z zastosowaniem mikroskopii fluorescencyjnej. Biosensor wykorzystuje zjawisko fluorescencyjnego rezonansowego przeniesienia energii (FRET) do wykrywania aktywności proteolitycznej MMP-9.

Ventil

W Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN zespół prof. Marka Darowskiego zaprojektował pierwsze na świecie urządzenie pozwalające na przeprowadzenie w pełni zautomatyzowanej różnicowej wentylacji dwóch płuc przy użyciu jednego respiratora.