GeneProphyl

Celem projektu jest komercjalizacja dwóch testów diagnostycznych. Pierwszy z testów bada predyspozycje do zachorowania na nieczerniakowe nowotwory skóry. Odkrycie, którego dokonali autorzy i po raz pierwszy opisali i opatentowali, dotyczy zwiększonej częstości występowania dwóch polimorfizmów pojedynczego nukleotydu u pacjentów z nowotworami skóry, głównie nieczerniakowymi.

MMP-9

Przedmiotem technologii jest białkowy biosensor, zakotwiczony w błonie komórkowej, który umożliwia wykrywanie aktywności proteolitycznej metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej-9 (MMP-9) w trakcie obrazowania z zastosowaniem mikroskopii fluorescencyjnej. Biosensor wykorzystuje zjawisko fluorescencyjnego rezonansowego przeniesienia energii (FRET) do wykrywania aktywności proteolitycznej MMP-9.