Simplicardiac Sp. z o.o.

Spółka oferuje innowacyjną opaskę uciskową wykorzystywaną przy zabiegu cewnikowania serca.

Imnta Sp. z o.o.

Celem projektu badawczo-rozwojowego prowadzonego przez spółkę było znalezienie oraz rozwój nowych potencjalnych związków antybiotykowych.

NanoCorius Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności powstającej spółki jest platforma technologiczna nakładania warstw nano i mikrometrycznych warstw ochronnych na dowolne materiały.

Humon Sp. z o.o.

Stworzenie nowej platformy technologicznej do identyfikacji i tworzenia w pełni ludzkich przeciwciał monoklonalnych do zastosowań terapeutycznych.

Glia Sp. z o.o.

Projekt zajmuje się znalezieniem i rozwojem nowych potencjalnych związków antynowotworowych.

BM Consulting Sp. z o. o.

Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług doradczych w zakresie zarządzania innowacjami, transferu technologii, tworzenia strategii komercjalizacji, a także doradztwa transakcyjnego oraz wycen technologii.