Imnta Sp. z o.o.

Celem projektu badawczo-rozwojowego prowadzonego przez spółkę było znalezienie oraz rozwój nowych potencjalnych związków antybiotykowych.

Humon Sp. z o.o.

Stworzenie nowej platformy technologicznej do identyfikacji i tworzenia w pełni ludzkich przeciwciał monoklonalnych do zastosowań terapeutycznych.

Glia Sp. z o.o.

Projekt zajmuje się znalezieniem i rozwojem nowych potencjalnych związków antynowotworowych.