BTM jest Instytucją Otoczenia Biznesu akredytowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Usługi BTM na rzecz podmiotów posiadających siedzibę lub oddział w woj. Mazowieckim mogą zostać dofinansowane z funduszy UE za pośrednictwem „bonów na doradztwo” na poziomie 80% wartości usługi.

  Usługi technologiczno-biznesowe

  1. Audyt potencjału rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa.Usługa skierowana do firm działających na rynkach których rozwój i przeobrażenia są kształtowane przez rozwijające się technologie.                                                                                                                                                                                                          Szczegóły usługi
  2. Due Dilligence projektów/spółek technologicznychWielowymiarowa ocena biznesowo-technologiczna w aspekcie posiadanego potencjału komercyjnego. Weryfikacja hipotez, możliwość skorygowania planów i działań.
  3. Transfer wiedzy i technologiiZnalezienie nowej technologii i organizacja procesu jej wdrożenia w przedsiębiorstwie.
  4. Komercjalizacja projektów B+RWykorzystanie potencjału komercyjnego wyników B+R do generowania przychodów. Wsparcie technologiczne, biznesowe i prawne.
  5. WycenyDobór metody i wycena własności intelektualnej, technologii, wynalazku. Wycena na potrzeby transakcji rynkowych lub z podmiotami powiązanymi.
  6. Pozyskiwanie finansowania prywatnego i publicznego dla projektów technologiczno-biznesowych.Przygotowanie strategii finansowania projektu i pozyskanie środków finansowych na rozwój lub wdrożenie technologii.
  7. Opracowanie biznesplanówPrzygotowanie masterplanu rozwoju biznesu wraz z kosztorysem działań.
  8. Doradztwo patentowe i technologiczneWsparcie w zakresie ochrony własności intelektualnej w tym jej wzmocnienia oraz strategii ochrony patentowej.
  9. Audyt innowacyjności i wdrażanie innowacji.Organizujemy proces wprowadzenia nowej technologii/produktu z udziałem doświadczonego zespołu ekspertów-praktyków.
  10. Kojarzenie przedsiębiorców z naukąPozyskanie nowych kontaktów, identyfikacja kompetencji naukowych, zespołów badawczych oraz jednostek do współpracy.
  11. Badania i analizy rynku W szczególności ocena rynkowa B+R i, zastosowań technologii. Rekomendacje przy podejmowaniu strategicznych decyzji.