BTM nawiązał współpracę z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w celu realizacji projektu GLIAT. Celem projektu jest opracowanie substancji aktywnych do zastosowania kompleksowej i wysoce specyficznej terapii glejaków.