List Intencyjny o współpracy pomiędzy WUM a BTM podpisany został w celu efektywnego wykorzystania potencjału badawczego WUM w przemyśle i komercjalizacji wyników badań prowadzonych przez grupy badawcze WUM poprzez specjalistyczne wsparcie BTM.

W ramach współpracy BTM wspierać będzie WUM w zakresie efektywnego zarządzania własnością intelektualną i transferem technologii. Wsparcie obejmować będzie również rozwiązania w zakresie przedsiębiorczości i innnowacyjności w obszarze biomedycznym oraz stworzenie warunków i propozycji optymalnej ścieżki komercjalizacji wyników prac badawczych dla wybranych projektów WUM.